Ankara İleri Teknoloji Üssü olmaya en yakın şehir

İleri teknoloji konusunda ekonominin genel görünümüne ilişkin yapılan yorumlarda, konu ihracat boyutuyla ele alınmakta ve Türkiye’nin ileri teknoloji ihracatının düşük olduğu dile getirilmektedir.

  • 14 Ağustos 2021
  • Ankara İleri Teknoloji Üssü olmaya en yakın şehir için yorumlar kapalı
  • 628 kez görüntülendi.
Ankara İleri Teknoloji Üssü olmaya en yakın şehir

İleri teknoloji konusunda ekonominin genel görünümüne ilişkin yapılan yorumlarda, konu ihracat boyutuyla ele alınmakta ve Türkiye’nin ileri teknoloji ihracatının düşük olduğu dile getirilmektedir. Bize sınırlı bir bakış açısı sunan bu tespit doğru olmakla beraber aslında sorunun çok daha farklı yönleri bulunmaktadır. TÜGİAD Ankara Başkanı Zafer Yıldırım, ihracat yerine ileri teknolojili sektörlerdeki katma değer ya da bu sektörlerde gerçekleşen istihdam olarak ele alındığında ortaya çıkan tablonun farklılaştığı görüşünü dile getirmiştir.

Avrupa ülkelerine kıyasla yüksek teknoloji ihracatımızın payı düşük.

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım yaptığı açıklamada “Toplam ihracat içerisinde ileri teknolojinin payına göre Türkiye Avrupa ülkeleri içerisinde, Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk’tan sonra en düşük orana sahip 4. ülke konumundadır. 2018 yılı itibari ile AB ortalaması 17.9 iken ülkemizde bu oran 3.4’tür. Son 10 yılda Türkiye’de ileri teknolojinin toplam ihracat içindeki payı artış göstererek 0.7’den 3.4 değerini almıştır.” dedi.

Teknolojili tabanlı sektörlerde istihdamın payına göre Ankara, istatistiki bölgeler bazında İstanbul’dan daha önde görünmektedir.

Yıldırım “2020 yılında ileri teknolojili imalat ve bilgi yoğun ileri teknolojili hizmet sektörleri istihdamının toplam istihdam içindeki payını gösteren Eurostat verilerine göre Ankara, 3.2’lik payı ile İstanbul’u geçmektedir. İstanbul için bu oran 2.8’dir. Avrupa istatistiki bölge sınıflandırmasında 9 bölge var ki bu bölgelerdeki istihdamın içinde ileri teknolojinin payı 10’u geçiyor. Macaristan, Almanya, Slovakya, İrlanda, İsveç, Finlandiya, Danimarka performans gösteren bölgelere ev sahipliği yapan ülkelerdir.” dedi.

Eğitimli insan gücü, bilim ve teknolojide istihdamda da Ankara öne çıkıyor.

“2020 yılı itibari ile üniversite mezunu ya da bilim ve teknoloji alanında istihdam edilen personelin, toplam iş gücüne oranı bize farklı bir perspektif sunmaktadır.” diyen Yıldırım “ Ankara’da 43 olan oran İstanbul’da 36’ya gerilemektedir. Bu rakamlar nüfus olarak İstanbul’un üçte biri konumunda olan Ankara’nın elindeki insan kaynağını en etkin şekilde kullanması için ileri teknoloji alanlarına odaklanması gerektiğini net bir şekilde ortaya koymaktadır” dedi.

Teknolojide Yerel Politikalar Şart…

TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Zafer Yıldırım “Örneğin Stokholm’da bu oran 68, son yıllarda eğitimde yapılan atılımlara rağmen ülkemizde ne yazık ki oran halen düşük. Helsinki, Zürih, Hovedstaden gibi bölgelerdeki modelleri esas alarak yerel politikalar ile farklılaşma ihtiyacı doğuyor. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi başat şehirlerimizde teknoloji konusunda atılacak adımların yereldeki ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmesi, çok daha efektif sonuçları beraberinde getirecektir.” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı