Beceri‌ ‌Envanteri‌ ‌Yaklaşımı‌ ‌İle‌ ‌Her‌ ‌Yaşa‌ ‌Özel‌ ‌İçerikler‌ ‌Yaratılmalı‌ ‌

Dijital‌ ‌hayata‌ ‌entegrasyonun‌ ‌gün‌ ‌geçtikçe‌ ‌arttığı‌ ‌günümüzde,‌ ‌mobil‌ ‌içeriklere‌ ‌çocukların‌ ‌ erişimi‌ ‌de‌ ‌gün‌ ‌geçtikçe‌ ‌kolaylaşıyor.

  • 17 Ağustos 2021
  • Beceri‌ ‌Envanteri‌ ‌Yaklaşımı‌ ‌İle‌ ‌Her‌ ‌Yaşa‌ ‌Özel‌ ‌İçerikler‌ ‌Yaratılmalı‌ ‌ için yorumlar kapalı
  • 933 kez görüntülendi.
Beceri‌ ‌Envanteri‌ ‌Yaklaşımı‌ ‌İle‌ ‌Her‌ ‌Yaşa‌ ‌Özel‌ ‌İçerikler‌ ‌Yaratılmalı‌ ‌

Dijital‌ ‌hayata‌ ‌entegrasyonun‌ ‌gün‌ ‌geçtikçe‌ ‌arttığı‌ ‌günümüzde,‌ ‌mobil‌ ‌içeriklere‌ ‌çocukların‌ ‌

erişimi‌ ‌de‌ ‌gün‌ ‌geçtikçe‌ ‌kolaylaşıyor.‌ ‌Uygulama‌ ‌marketlerinde‌ ‌her‌ ‌zaman‌ ‌en‌ ‌üst‌ ‌sıralarda‌ ‌

yer‌ ‌alan‌ ‌çocuklara‌ ‌yönelik‌ ‌içerikler,‌ ‌dünya‌ ‌çapında‌ ‌geliştiriciler‌ ‌tarafından‌ ‌kullanıma‌ ‌

sunulurken,‌ ‌uygulamaların‌ ‌çocuklarının‌ ‌gelişimi‌ ‌üzerine‌ ‌nasıl‌ ‌bir‌ ‌etki‌ ‌göstereceği‌ ‌

konusunda‌ ‌ebeveynlerin‌ ‌endişeleri‌ ‌gün‌ ‌geçtikçe‌ ‌artıyor.‌ ‌

Mobil‌ ‌oyun‌ ‌üretimi‌ ‌alanında‌ ‌2015‌ ‌yılından‌ ‌bu‌ ‌yana‌ ‌faaliyet‌ ‌gösteren‌ ‌Mayadem,‌ ‌tüm‌ ‌yaş‌ ‌

kategorilerine‌ ‌özelleştirilmiş‌ ‌Beceri‌ ‌Envanteri‌ ‌Yaklaşımı‌ ‌ile‌ ‌içeriklerine‌ ‌dair‌ ‌tüm‌ ‌süreçleri‌ ‌

psikologların‌ ‌da‌ ‌dahil‌ ‌olduğu‌ ‌ekibi‌ ‌ile‌ ‌hayata‌ ‌geçiriirken; her‌ ‌yaş‌ ‌grubuna‌ ‌yönelik‌ ‌zihinsel,‌ ‌

fiziksel,‌ ‌sosyal‌ ‌ve‌ ‌duygusal‌ ‌becerileri‌ ‌doğru‌ ‌şekilde‌ ‌analiz‌ ‌ederek‌ ‌çalışmalarını‌ ‌bu‌ ‌analizler‌ ‌

doğrultusunda‌ ‌gerçekleştiriyor.

Beceri‌ ‌Envanteri‌ ‌Yaklaşımı‌ ‌hakkında‌ ‌bilgi‌ ‌veren‌ ‌Mayadem‌ ‌CEO’su‌ ‌Uğur‌ ‌Tılıkoğlu:‌ ‌“‌ ‌

Mayadem‌ ‌olarak‌ ‌biz‌ ‌her‌ ‌çocuğun‌ ‌kendi‌ ‌yaş‌ ‌grubuna‌ ‌uygun,‌ ‌doğru‌ ‌içerikle‌ ‌buluşması‌ ‌

gerektiğine‌ ‌inanıyoruz‌ ‌ve‌ ‌tüm‌ ‌süreçlerimizi‌ ‌bu‌ ‌ihtiyaca‌ ‌cevap‌ ‌verecek‌ ‌şekilde‌ ‌kurgulamaya‌ ‌

çalışıyoruz.‌ ‌Bu‌ ‌noktada‌ ‌içeriklerimizi‌ ‌üretirken‌ ‌öncelikle‌ ‌hangi‌ ‌yaş‌ ‌grubuna‌ ‌hitap‌ ‌ediyor‌ ‌ise‌ ‌

o‌ ‌alanda‌ ‌uzman‌ ‌psikologlarımızın‌ ‌önderliğinde‌ ‌hazırlanan‌ ‌Beceri‌ ‌Envanterlerini‌ ‌kendimize‌ ‌

rehber‌ ‌edinerek‌ ‌içeriklerimizi‌ ‌bu‌ ‌yaklaşımla‌ ‌oluşturuyoruz,‌ ‌çünkü‌ ‌yapılan‌ ‌araştırmalar‌ ‌bir‌ ‌

çocuğun‌ ‌2‌ ‌ila‌ ‌3‌ ‌yaş‌ ‌arasında‌ ‌sahip‌ ‌olduğu‌ ‌fiziksel‌ ‌ve‌ ‌zihinsel‌ ‌beceriler‌ ‌ile‌ ‌8‌ ‌ila‌ ‌9‌ ‌yaşında‌ ‌

sahip‌ ‌olduğu‌ ‌becerilerin‌ ‌hayli‌ ‌farklı‌ ‌olabildiğini‌ ‌gösteriyor‌. ‌Bu‌ ‌durum ise ‌her‌ ‌içeriğin‌ ‌

çocukların‌ ‌gelişimine‌ ‌etkisinin‌ ‌doğru‌ ‌şekilde‌ ‌planlanarak‌ ‌yayınlanması‌ ‌gerekliliğini‌ ‌ortaya‌ ‌

çıkarıyor.”‌ ‌şeklinde‌ ‌konuştu.‌ 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı