Teknoloji ve Haber Sitesi

“Kırsal Kalkınmaya Yeni Yaklaşım: Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu”

T.

  • 06 Ocak 2022
  • 35 kez görüntülendi.
“Kırsal Kalkınmaya Yeni Yaklaşım: Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu”

T.C. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ve ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ORTAK PROJESİ “KIRKEP” TAMAMLANDI

 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilirlik Platformu iş birliğiyle yürütülen “Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu Projesi (KIRKEP)” tamamlandı. 

İlçeler kırsal kalkınmanın ana mekânı olabilir mi sorusuyla birlikte tarıma dayalı ekonomiyle olan bağları ve kent merkezli hizmetlere erişime olanak tanımalarıyla yerel kalkınmanın odak noktası olma potansiyellerini güçlendirmeye başladılar. Türkiye’deki kır-kent ekonomilerinin entegrasyonu üzerine yapılan bu araştırma, ilçeler bazında entegrasyonu üretim, tüketim, demografi ve toplumsal yaşamın tezahürleri gibi farklı eksenlerde incelemiş ve bu eksenler üzerinden politika önerileri üretmiştir. Araştırma kapsamına dâhil edilen 170 ilçe, 41 farklı gösterge, ekonomik, sosyal, kültürel değişkenlik gibi, üzerinden ölçülmüş ve sınıflandırılmıştır. Araştırmanın veri temelli bulguları baz alınarak ilçelerin “tarım”, “sanayi”, “hizmetler” ve “esnaf zanaatkâr” üst başlıkları arasındaki entegrasyon düzeylerini ölçmeye odaklı bir yöntem ve değişken seti geliştirilmiştir. Nüfus verileri, kişi başına düşen traktör sayısı, banka kredisi tutarı, aktif çalışan kadın sigortalı oranı, sağlık personeli sayısı, otellerde konaklama gün sayısı gibi değişkenlerin birbirleri arasındaki etkileşime odaklanan analiz sonucunda ilçelerin entegrasyon performansları skorlanmıştır.

Kırsal ve Kentsel Ekonomilerin Entegrasyonu Araştırma Raporu, politika yapıcılar, akademi ve sivil toplum için yerel ve kırsal kalkınmaya ilçe odaklı mekânsal düzlemde ve sektörler arası entegrasyon odaklı bir yaklaşıma yeni bir tartışma alanı açmıştır.

Rapor, kalkınma sorunsalına veri temelli entegrasyon tanımları geliştirmesi ve entegrasyon ile kalkınma arasındaki ilişkiye dair önermeler geliştirmesi açısından bundan sonraki akademik çalışmalara da ışık tutacaktır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı