Madencilik ve Metal Şirketleri Sürdürülebilirliğe Odaklanmayı Hızlandırıyor

Schneider Electric’in EcoStruxure™ Platformu ile AVEVA’nın Dijital Dönüşüm Çözümlerinin Endüstriyel Sürdürülebilirlik Girişimlerini Güçlendirdiği Kanıtlandı   Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde lider olan Schneider Electric ve endüstriyel yazılımda dünya lideri olan ve dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliği yönlendiren AVEVA bugün yaptıkları açıklamada, birleşik teknoloji tekliflerinin madencilik şirketlerinin sürdürülebilirlik girişimlerini dört temel alanda desteklediklerini duyurdu: Enerji verimliliği, verim arttırma, düşük sera gazı emisyonu teknolojisinin benimsenmesi ve yeni çevreci süreçler.

  • 06 Eylül 2021
  • Madencilik ve Metal Şirketleri Sürdürülebilirliğe Odaklanmayı Hızlandırıyor için yorumlar kapalı
  • 575 kez görüntülendi.
Madencilik ve Metal Şirketleri Sürdürülebilirliğe Odaklanmayı Hızlandırıyor

Schneider Electric’in EcoStruxure™ Platformu ile AVEVA’nın Dijital Dönüşüm Çözümlerinin Endüstriyel Sürdürülebilirlik Girişimlerini Güçlendirdiği Kanıtlandı

 

Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde lider olan Schneider Electric ve endüstriyel yazılımda dünya lideri olan ve dijital dönüşüm ve sürdürülebilirliği yönlendiren AVEVA bugün yaptıkları açıklamada, birleşik teknoloji tekliflerinin madencilik şirketlerinin sürdürülebilirlik girişimlerini dört temel alanda desteklediklerini duyurdu: Enerji verimliliği, verim arttırma, düşük sera gazı emisyonu teknolojisinin benimsenmesi ve yeni çevreci süreçler.

 Global karbonsuzlaşma mineral ve emtiaların sürdürülebilir bir şekilde üretilmesine yoğun bir şekilde bağlıdır. Büyüyen ve sağlıklı bir madencilik ve metal sektörü global ekonomi açısından iklim değişikliğinin azaltılması, çevrenin korunması ve döngüsel ekonomi için ihtiyaç duyulan yeni teknolojilerin ve malzemelerin inovasyonunu desteklemek için kritik önemdedir.

Schneider Electric ve AVEVA madencilik, mineral ve metal değer zincirleri boyunca insanların sürdürülebilirliği akılda tutan aklı başında tavsiyelere dayanarak seçimlerinde daha stratejik olmalarını sağlayacak şekilde onları güçlendiren bilgiye dayalı kararlar vermeleri için kuruluşların ihtiyaç duydukları araçları sunuyor. Bu kararlarda operatör ve yöneticilere yardım ederek bu kuruluşların sürdürülebilir uygulamaları benimsemenin getirdiği zorlukların bazılarıyla başa çıkmak için daha iyi konumda olmasını sağlıyorlar ve işletme maliyetlerini azaltma ihtimali yaratarak nadiren de olsa tüm paydaşlara tatmin etme imkanı sağlıyorlar.

AVEVA ve Schneider Electric tarafından desteklenen Sürdürülebilir Madencilik, Mineral ve Metal Uygulamalarına Geçiş başlıklı bir IDC Technology Spotlight incelemesine göre madencilik ve metal kuruluşlarının sürdürülebilirlik gündemlerini destekleyen ilk üç pazar baskısı şunlar:

Marka değerini iyileştirme ihtiyacı
Olumsuz olay riskini azaltmak
Mevcut ve gelecekteki düzenlemelere uyum sağlamak

IDC Energy Insights – WW Mining Kıdemli Araştırma Müdürü Ben Kirkwood şöyle konuştu: “Teknoloji madencilik şirketlerinin desteklenmesinde kritik bir role sahip. Sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma ve operasyonlar üzerinde daha fazla görüş alanı ve kontrol elde etme çabaları sayesinde operasyonel ortamın enerji ve su kullanımı ile yönetimiyle ilgili kurumsal içgörüler ve eylemler sağlanabilecektir. IDC’nin endüstriyel şirketlerin gelir artışı ve karlılığına dair yaptığı global analize göre sürdürülebilirliğe dayalı taahhüt edilmiş ve sürekli bir stratejinin yanı sıra uzun vadeli ve kaynak sağlanmış bir dijital dönüşüm gündemine sahip olanlar rakiplerinden ciddi derecede daha üstün performans gösterecek.”

 

Dijitalleşme Madencilik ve Metal Sürdürülebilirliğini Destekliyor

IDC Technology Spotlight incelemesi ayrıca, sektörün sürdürülebilirlik konusundaki pozisyonunun durgun olarak algılanmasından dolayı tepki çekmeye devam ederken, ek analitikler sunan platformların bir yandan iyileştirilmiş operasyonel verimlilikler sağlarken bir yandan da yapılan değişikliklerin görünürlüğünü de geliştirdiği gerçeğini destekliyor.

Schneider Electric Kuzey Amerika, Madencilik, Mineraller ve Metaller Segmenti Başkan Yardımcısı David Willick şöyle konuştu: “Dijital olarak entegre operasyonlar güç ve süreç zekası ve kontrollerini birleştirerek bir kuruluşun sürdürülebilirlik gündemini destekleyebilir. Dijitalleşme, kaynak endüstrisi için kritik bir evrimi temsil etmektedir ve Schneider Electric ile AVEVA bu alanda yardım etmek için eşsiz özelliklere sahiptir. Operasyonel performansı en üst düzeye çıkarmak için bağlantılı sistemlerin gücünü ve insan anlayışını bir araya getirme konusunda uzmanız. Birlikte hareket ederek yerinde ve bulutta binlerce uygulama sayesinde dünyanın önde gelen şirketlerinin güvenini kazandık. Bugün ortak müşterilerimiz, paylaştığımız müşteri odaklı inovasyon kültürü, eşsiz Ar-Ge kabiliyetleri ve sektöre özel kapsamlı uzmanlığımızdan yararlanabiliyor.”

 

AVEVA Madencilik, Metaller ve Malzemeler Sektör Başkanı Martin Provencher şöyle konuştu: “Dijital dönüşümün faydaları çok açık olsa da madencilik sektörü şu ana kadar eski altyapı, veri yetersizlikleri ve parçalı optimizasyon programlarından dolayı sınırlandırıldı. Artan tehlikeli siber saldırılar ve karbonsuzlaştırılmış minerallere yönelik artan zorunluluklar, kurum ölçeğindeki süreçleri global operasyonlar çapında görselleştirmek ve bağlama yerleştirmek için yüksek veri kullanılabilirliğine sahip olmanın ve güvenli bir önce bulut yaklaşımını benimsemenin önemini daha da vurguladı. Schneider Electric'in enerji yönetimi çözümleri, otomasyon sistemleri ve hizmetleriyle AVEVA’nın Dijital Madencilik Dönüşümü çözümlerinin birleştirilmesi sayesinde müşterilerimiz geleneksel madencilik operasyonlarını akıllı, esnek ve sürdürülebilir taahhütlere dönüştürebiliyor.”

 

Corporate Knights yakın geçmişte Schneider Electric’i dünyanın en sürdürülebilir şirketi olarak ilan etti. IDC Technology Spotlight incelemesine göre Schneider Electric’in EcoStruxure platformuyla AVEVA’nın Dijital Madencilik ve Metal Dönüşümü çözümlerinin birleştirilmesi, veri toplayarak ve analiz ederek sürdürülebilir operasyonlar yapmak ve iyileştirilmiş kararlar almak için gerekli operasyonel ve organizasyonel içgörüyü sağlayabiliyor. İş ortaklığı kuran bu iki şirket, enerji yönetimi ve otomasyon kabiliyetini destekleyen teknoloji ve yazılım unsurlarına sahip bir endüstriyel IoT platformu sağlayarak madencilik, mineral ve metal değer zincirlerini karbonsuzlaştırmayı hedefliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı