OSB’ler rekabete dijital dönüşümle hazırlanıyor

OSBÜK – Vodafone Business işbirliği ve Turkishtime organizasyonuyla düzenlenen "OSB'lerde Dijital Dönüşüm Stratejileri – Online Ortak Akıl Toplantısı"nın sonuç raporu çıktı.

  • 16 Aralık 2021
  • OSB’ler rekabete dijital dönüşümle hazırlanıyor için yorumlar kapalı
  • 268 kez görüntülendi.
OSB’ler rekabete dijital dönüşümle hazırlanıyor

OSBÜK – Vodafone Business işbirliği ve Turkishtime organizasyonuyla düzenlenen "OSB'lerde Dijital Dönüşüm Stratejileri – Online Ortak Akıl Toplantısı"nın sonuç raporu çıktı.  Teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği dijitalleşme zorunluluğuna karşı OSB'lerin dönüşüm için gereken stratejileri belirlendiği toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Emre Alkin üstlendi.

                    

         

OSBÜK – Vodafone işbirliği ve Turkishtime organizasyonuyla gerçekleştirilen "OSB'lerde Dijital Dönüşüm Stratejileri – Online Ortak Akıl Toplantısı"nda görüş birliğine varılan ilkelerden oluşan rapor yayımlandı. Ayvansaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, OSB'lerin dijital dönüşümü için yapılması gerekenler ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler ele alındı.

 

Ortak Akıl Toplantısına; Ayşe Kabaş Fıçı (Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü), Ersin Akpınar (Adana OSB Bölge Müdürü), Cüneyt Çalık (ASO 1. OSB Bölge Müdürü), Ömer Bacanak (En- El- Sa Endüstriyel Şirket Ortağı/ Antalya OSB Temsilcisi), Dr. Ersan Şentürk (OSBÜK Dijitalleşme Komisyonu Başkanı), F. Renan Yiğitaslan (Eskişehir Bilişim İletişim Genel Müdürü /Eskişehir OSB Temsilcisi), Ömer Faruk Benlier (Gaziantep OSB Bilgi Teknolojileri Müdürü), Fatih Gözel (Kayseri OSB Makina İkmal ve Satın Alma Müdürü), Cem Akgöz (Konya OSB Ağ ve Sistem Sorumlusu), Mehmet Koçer (Nilüfer OSB Bölge Müdürü), Murat Nergiz (Tales Elektronik Genel Müdürü), Mustafa Aktaş (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müdürü), Atilla Yardımcı (OSBÜK Bilgi İşlem Müdürü) ve Filiz Özkan (Turkishtime Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) katıldı. Toplantıyı ayrıca yurt genelinden özel davetli yaklaşık 50 firmanın bilgi işlem müdürleri de gözlemci olarak izledi.

 

Uluslararası rekabet dijital dönüşümü zorunlu kılıyor

 

Uluslararası rekabet yoğunlaştıkça; verimlilik, tasarruf, kalite, hız, siber güvenlik, e-ticaret, pazarlama, uzaktan çalışma ve eğitim, sürdürülebilirlik gibi kavramlar her zaman olduğundan daha fazla önem kazandı. Bunların tümü de aynı ihtiyacı işaret ediyor: Dijitalleşme! Önümüzdeki dönemin vazgeçilmezleri olacak Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, bulut bilişim gibi uygulamaları dijitalleşme olmadan hayata geçirmek ise mümkün değil. Rekabette işletmelere avantaj kazandıracak olan dijitalleşme, üretimde kalite standartlarının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması ve maliyetlerin kontrol altında tutulmasına da olanak sağlayacak.

 

Bilgiye ulaşmanın eski dönemlere oranla çok daha kolay olduğu günümüzde, bilgiyi işleyecek teknoloji alt yapısını oluşturmak zorunluluğu doğmuş durumda. Artan veri işleme ve teknolojik ihtiyaçlar paralelinde esnek ve ölçeklenebilen veri merkezlerinin yaygınlaştırılması ise bir diğer ihtiyaç olarak giderek ön plana çıktı. Tüm bu veriler ışığında dijitalleşme kendisini dayatınca Vodafone gibi teknoloji danışmanı görevini üstlenen operatörlerin teknolojik birikimlerinden yararlanmak gerekli hale geldi. Türkiye'nin üretim üsleri olan OSB'lerin, siber suçlara karşı veri güvenliği sağlanmış doğru dijital yatırımları yapması için Vodafone Business dijital çözüm ortağı olmaya hazır.

 

Dijital dönüşümde OSB'leri geleceğe taşıyacak 10 parametre

 

Toplantıda, OSB'lerin çağın gereklerine uyarak, hızla değişen küresel rekabet koşullarında güçlü bir oyuncu olabilmeleri için bölge yöneticilerinin katılımlarıyla aşağıdaki 10 parametrede görüş birliğine varıldı.

 

Dijitalleşme ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme gerekiyor

 

Türkiye’deki bazı firma sahipleri ve yöneticilerin dijitalleşme kavramı hakkında bilgi eksikleri bulunuyor.Bu çerçevede tüm aktörlerin hem taktik ve stratejik hem de operasyonel seviyede dijital dönüşüme ilişkin farkındalık seviyeleri yükseltilmeli, gerektiği durumlarda da bu yetkililer eğitimlerle desteklenmeli. 

 

Teknolojik altyapı kurulmalı ve kesintisiz hizmet garantilenmeli

 

Üst kurul OSBÜK liderliğinde, organize sanayi bölgeleri içinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının dijital dönüşüm ihtiyaçlarıyla uyumlu bir alt yapı temin edilmeli. Gerekli donanım kurulmalı, veri transferinin kesintisiz olması için özelleştirilmiş servisler kullanılmalı. OSB’lerde yaşanabilecek elektrik kesintileri gibi sorunların önleneceği bir yapının gelişimi sağlanmalı.  

 

İnsan kaynağında yaşanan eksiklikler giderilmeli

 

OSB’lerde ve OSB’lerdeki firmalar dadijital dönüşümü gerçekleştirecek insan kaynaklarında eksiklik var. Bu alanda çalışacak insan kaynağının eğitimi için mümkün olabilen en erken dönemde ve önemli bir bölümünü tesislerde, iş hayatının içinde aktif katılımla gerçekleştirecek şekilde programlar geliştirilmeli. 

 

E-ticaret desteklenmeli, regülasyonlar getirilmeli

 

E-ticaret yükselen bir trend. Özellikle pandemi süreci e-ticareti hızlandırmış durumda. OSB’lerdeki firmaların gerek B2B gerekse B2C ticaretlerine yönelik ihtiyaçları belirlenmeli ve yurt içi e-ticaret ile e-ihracatın artırılmasına yönelik önlemler alınmalı. Ayrıca bu alan başıboş bırakılmamalı, kamu tarafından gerekli regülasyonların yapılması için girişimlerde bulunulmalı. 

 

Büyük verinin toplanması ve işlenmesi için çabalar yoğunlaştırılmalı

 

OSB yönetimleri kendi bölgelerinde toplanan verileri gerçekçi bir biçimde toplama, işleme ve işlevsel sonuçlar üretebilmeye yönelik stratejiler oluşturmalı. Çok veri değil, ölçülebilir ve hedefe yarar sağlayacak veri işleme politikaları için OSB yönetimleri OSBÜK liderliğinde bir arada hareket etmeli, ortak çözümler geliştirmeli, veri merkezlerinin kurulmasına öncelik verilmeli.

 

Dijitalleşmede sektörel ihtisaslaşma gerekiyor

 

Dijitalleşme ihtiyaçları sektörden sektöre değişiklik gösteriyor. Her dijital çözüm her sektör için uygun olmayabiliyor. Bu nedenle dijitalleşmede sektörel ihtisaslaşmaya da ihtiyaç bulunuyor. Sanayi kuruluşları için genel dijitalleşme ihtiyaçları saptandıktan sonra alt başlık olarak sektörel farklılıklar da belirlenerek, genel ve özel dijital dönüşüm stratejileri oluşturulmalı. 

 

Kümelenme çalışmaları dijitalleşmeye de katkı sağlamalı

 

Günümüzde giderek öne çıkan kümelenme çalışmaları dijital dönüşüme de büyük destek sağlıyor. Aynı kulvar içinde yer alan sanayiciler birbirleriyle daha rahat iletişim kurabildikleri için dijitalleşme sürecinde yaşanan sıkıntıları aşmada verimli paylaşımlar yapabiliyor. Öte yandan, bir coğrafi bölgede kümelenmenin büyük avantajları olsa da dijital dünyada da kümelenmeyi başarabilmek önemli hale geliyor. Kümelenme yaklaşımlarını bu nedenle dijital çağın gereklerine de uyarlamak gerekiyor.

 

İşbirliği ve paylaşımı artıracak mekanizmalar kurulmalı

 

Bir OSB’de faaliyet gösteren firmayı dış bir firmadan ayıran önemli özelliği, bölgesindeki ve diğer OSB’lerdeki firmalarla yapabileceği işbirliği. Bu nedenle işbirliği ve paylaşımı sağlamak üzere dijital bir platform kurgulanmalı. Firmaların tekil olarak alacağı aksiyonlardan öte OSB’ler içerisinde kurgulanacak bir dijital dönüşüm ofisi ile bölgenin dijitalleşme stratejisi belirlenmeli ve bu stratejiye paralel olarak firmaların dijitalleşme süreçlerine destek olunmalı.

 

Ülke genelinde dijitalleşme çalışmalarına hız verilmeli

 

Tek bir OSB ya da işletme, dijitalleşme için tüm koşulları yerine getirse bile süreç tam olarak gerçekleşemez. Çünkü hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, lojistik firmaları, kamu kurumları, yerel yönetimler de aynı teknolojik alt yapıya sahip değilse sistem kadük kalacaktır. Dolayısıyla özel sektördeki tüm paydaşların, kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin de bir an önce dijitalleşme yönünde adım atmaları lazım.

 

Dijitalleşmeye yönelik teşvikler için kamuyla işbirliği güçlendirilmeli 

 

Dijital dönüşüm faaliyetleri ve firmaların destekleneceği teşvik programları için ilgili bakanlıklar ile işbirliklerinin geliştirilmesi mutlak bir ihtiyaç. Mevcutta böyle bir teşvik başlığı olmaması ya da kapsamının daha çok küçük ve orta işletmeleri destekleyen programlar olması nedeniyle bu yolda ilerlemiş büyük ölçekli tesislerin bu yöndeki ihtiyaçlarının da göz ardı edilmemesi sağlanmalı. 

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı