Toplam sağlık harcaması 353 milyar 941 milyon TL olarak gerçekleşti

Toplam sağlık harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre 41,6 artarak 353 milyar 941 milyon TL'ye yükseldi.

  • 07 Aralık 2022
  • Toplam sağlık harcaması 353 milyar 941 milyon TL olarak gerçekleşti için yorumlar kapalı
  • 244 kez görüntülendi.
Toplam sağlık harcaması 353 milyar 941 milyon TL olarak gerçekleşti

Toplam sağlık harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre 41,6 artarak 353 milyar 941 milyon TL'ye yükseldi. Genel devlet sağlık harcaması 41,5 artarak 280 milyar 220 milyon TL'ye ulaştı. Özel sektör sağlık harcaması ise 42,1'lik bir artış oranı ile 73 milyar 721 milyon TL olarak tahmin edildi.

Sağlık harcamaları, 2012-2021

Toplam sağlık harcamasının 79,2'si genel devlet bütçesinden karşılandı

Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021 yılında 79,2, özel sektör sağlık harcamasının ise 20,8 olarak gerçekleşti. Genel devlet ve özel sektörün alt bileşenlerine bakıldığında, 2021 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu 47,2, merkezi devlet 31,4, hanehalkları 15,9, sigorta şirketleri 2,6, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ile diğer işletmeler 2,3, mahalli idareler 0,6'lık bir paya sahip oldu.

Genel devlet ve özel sektöre göre toplam sağlık harcaması, 2020, 2021

Cari sağlık harcaması 330 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşti

Cari sağlık harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre 42,0 artarak 330 milyar 928 milyon TL'ye yükseldi. Sağlık harcamaları kapsamındaki yatırımlar 36,4 artarak 23 milyar 13 milyon TL'ye ulaştı.

Toplam sağlık harcamasının 49,5'i hastanelerde yapıldı

Toplam sağlık harcamasının sağlık hizmeti sunucularına göre dağılımı incelendiğinde, ilk üç sıra 2021 yılında da değişmedi. Sağlık hizmetleri ve ürünleri satın almak için başvurulan sağlık kurumları içerisinde en büyük payı 2021 yılında 49,5 ile hastaneler oluşturdu. Hastaneleri sırasıyla 22,8 ile perakende satış ve diğer tıbbi malzeme sunanlar ve 9,4 ile ayakta bakım sunanlar izledi.

Sağlık hizmeti sunucularına göre sağlık harcamaları, 2020, 2021

Kişi başına sağlık harcaması 4 bin 206 TL olarak gerçekleşti

Kişi başına sağlık harcaması 2020 yılında 2 bin 997 TL iken, 2021 yılında 40,3 artarak 4 bin 206 TL'ye yükseldi.

Kişi başına sağlık harcaması, 2012-2021

Toplam sağlık harcaması gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) 4,9'unu oluşturdu

Toplam sağlık harcamasının GSYH'ye oranı 2020 yılında 5,0 iken, 2021 yılında 4,9 oldu. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise 2020 ve 2021 yıllarında 4,6 olarak gerçekleşti.

Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam içindeki payı 15,9 oldu

Hanehalkları tarafından tedavi, ilaç vb. amaçlı yapılan cepten sağlık harcaması 2021 yılında bir önceki yıla göre 40,5 artarak 56 milyar 342 milyon TL'ye ulaştı. Hanehalkı cepten sağlık harcamasının toplam sağlık harcamasına oranı 2021 yılında 15,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık harcamalarına ilişkin temel göstergeler, 2020, 2021
 

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı